Coronasteun in 2020 van 17,6 miljard ging vooral naar Westen

Tijdens de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid 17,6 miljard euro uitgekeerd aan bedrijven ter compensatie van loonkosten en vaste lasten. Dat blijkt uit een overzicht van het CBS dat vanochtend naar buiten is gebracht. Per werknemersbaan was de steun, onder andere door hogere vaste lasten en meer mensen met hogere inkomens, in het Westen het hoogst.

De grootste vergoeding voor vaste lasten ging naar horecabedrijven (0,8 miljard).

De grootste vergoeding voor vaste lasten ging naar horecabedrijven (0,8 miljard). Foto: ANP XTRA

In de regio Amsterdam kwam het bedrag per werknemersbaan op 3900 euro. In die regio is ook het vaakst gebruik gemaakt van een of meerdere steunmaatregelen (41 procent van de bedrijfsvestigingen). Daarna volgen IJmond (2500 euro per werknemersbaan), de Gooi- en Vechtstreek en Zuidoost-Noord-Brabant (beide 2000 euro per werknemersbaan).

In de regio Oost-Groningen was de compensatie het laagst met duizend euro per werknemersbaan. In Fryslân was de compensatie ook relatief laag met in het noorden en zuidoosten van de provincie 1300 euro en in het zuidwesten van de provincie met een kleine 1500 euro per werknemersbaan.

In Fryslân was de compensatie relatief laag met 1300 euro tot een kleine 1500 euro per werknemersbaan

De uitgaven van de overheid stegen vorig jaar met 44 miljard euro (13 procent). Ongeveer twee vijfde daarvan kwam door de coronasteunmaatregelen. Het grootste bedrag aan loonkostenvergoeding ging naar de handel (2,6 miljard), en de grootste vergoeding voor vaste lasten ging naar horecabedrijven (0,8 miljard). Naast vergoedingen voor loonkosten en vaste lasten hebben bedrijven ook de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling, en bestaan er diverse garanties, leningen en kleinere subsidieregelingen.

In 2020 hebben bedrijven in totaal 15 miljard euro aan loonkosten vergoed gekregen via de NOW-regeling. Daarnaast is 2,6 miljard euro aan vaste lasten vergoed vanuit de TOGS/TVL-regelingen. Voor zowel NOW als TOGS/TVL waren er in 2020 drie aanvraagperioden. Het uitgekeerde bedrag was voor de NOW het hoogst in de eerste aanvraagperiode. Bij de vastelastenregelingen is het hoogste bedrag uitgekeerd in de derde aanvraagperiode, mede omdat deze regeling toen is uitgebreid naar bijna alle branches.

Landbouw

Na de handel ontvingen bedrijven in de verhuur en overige zakelijke diensten het hoogste bedrag aan loonkostenvergoeding (2,3 miljard euro). Op de gezondheids- en welzijnszorg na zijn de handel en verhuur en overige zakelijke diensten de bedrijfstakken met de meeste werknemersbanen, met respectievelijk 17 en 12 procent van het aantal werknemersbanen in december 2020.

De landbouw, belangrijk voor deze provincie en relatief veel minder geraakt door de lockdowns, ontving vorig jaar landelijk 136 miljoen aan compensatie voor loonkosten en 80 miljoen voor vaste lasten. Deze bedragen zijn inclusief die voor de bosbouw en visserij.