D66 Leeuwarden vraagt het college om voorrang voor statushouders bij het toewijzen van een sociale huurwoning

D66 Leeuwarden wil weten of het college in Leeuwarden bereid is om statushouders voorrang te verlenen bij het toewijzen van een sociale huurwoning. In Utrecht werd dit voorrangsbeleid zes weken lang gevoerd waardoor de achterstand verdween.

Een woning in Wiuwert (gemeente Súdwest-Fryslân) wordt schoongemaakt voor de komst van een statushouder.

Een woning in Wiuwert (gemeente Súdwest-Fryslân) wordt schoongemaakt voor de komst van een statushouder. Foto: Simon Bleeker

Ook Leeuwarden heeft een grote achterstand bij de huisvesting van statushouders. Dit zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en Nederlands staatsburger zijn. Leeuwarden moet volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog 272 statushouders van een woning voorzien. Dit is inclusief de opgelopen achterstanden van voorgaande jaren.

Nieuws

menu