DINGtiid pleit voor sterke opleiding Fries aan de RUG. Nieuwe hoogleraar moet Fries ook buiten de universiteit uitdragen

In een brief aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) pleit DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal, voor een nieuwe hoogleraar die zich ook buiten de universiteit hard maakt voor het Fries.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen.

Het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen. Foto: ANP

Eerder gaf gedeputeerde Sietske Poepjes al aan dat de nieuwe hoogleraar wat haar betreft een specialist is in de frisistiek.

Nieuws

menu