Dagstart 17 mei: Studie wijst uit: intensieve landbouw is de grootste oorzaak van de neergang van broedvogels, maar bij Gouden Grutto-winnaars Bote en Astrid staan de weidevogels juist voorop

Het gezelschap maakt op de platte kar een excursie over het weidevogelland van Bote de Boer.

Het gezelschap maakt op de platte kar een excursie over het weidevogelland van Bote de Boer. Foto: Simon Bleeker

Goedemorgen! Dit is vandaag het belangrijkste nieuws van het Friesch Dagblad.

Van alle menselijke invloeden lijden broedvogels het meest onder intensivering van de landbouw. Dat concluderen onderzoekers in de grootste studie ooit op dit gebied. ,,Het bewijs is onomstotelijk”, zegt Chris van Turnhout, onderzoeker bij vogelkenniscentrum Sovon.