Dagstart 19 mei: BBB wil dat Friese plannen voor Natura 2000-gebieden later bij het rijk moeten worden ingeleverd en na 40 jaar neemt Pieter Haringsma afscheid als stadsomroeper van Sloten

De oude stadsomroeper van Sloten, Pieter Haringsma (links) en de nieuwe, Wiebrand van der Land.

De oude stadsomroeper van Sloten, Pieter Haringsma (links) en de nieuwe, Wiebrand van der Land. Foto: Marco Keyzer

Goedemorgen! Een nieuwe dag is begonnen en wij brengen je graag op de hoogte van het belangrijkste nieuws van het Friesch Dagblad.

Friese plannen voor Natura 2000-gebieden moeten later bij het rijk worden ingeleverd. Dat zou BBB-voorman Abel Kooistra graag zien, zodat Provinciale Staten meer kans krijgen om de plannen op voorhand bij te sturen.