Dagstart 28 maart: Friezen genieten dagelijks van de natuur, het landschap en de biodiversiteit, maar maken zich ook zorgen en dankzij Douwe, René, Klaas en Stephanie huppelt Jildert Sjoerd (2) nog vrolijk rond

Stephanie Pijpker krijgt uit handen van burgemeester Jan Rijpstra een zilveren medaille en oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt.

Stephanie Pijpker krijgt uit handen van burgemeester Jan Rijpstra een zilveren medaille en oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt. Foto: Jilmer Postma

Goedemorgen! Dit is het belangrijkste nieuws van het Friesch Dagblad van vandaag.

Veel mensen genieten dagelijks van de Friese natuur, het landschap en de biodiversiteit. Zorgen zijn er ook, blijkt uit onderzoek van Planbureau Fryslân. Is er wel voldoende bescherming? Welke vorm van energieopwekking spreekt het meeste aan? En hoe beperken we de stikstofuitstoot? Planbureau Fryslân zette een vragenlijst uit onder zijn vaste panel, 3039 (43 procent) leden vulden die in.