Dagstart 9 mei: Werkgroep wil geen fietspad dwars door een vogelbroedgebied en welke bijzondere interieurs vind je in Leeuwarden?

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Goedemorgen! Een nieuwe dag is begonnen en wij brengen je graag op de hoogte van het belangrijkste nieuws van het Friesch Dagblad.

Het is geen goed idee om een recreatief fietspad dwars door vogelbroedgebied bij Goingarijp aan te leggen. Dat stelt de werkgroep Grutto Vooruit in een reactie op het plan dat recreatieschap Marrekrite eerder aankondigde.