Daling CO2-uitstoot in Fryslân vooral door minder draaien centrale Burgum

De uitstoot van broeikasgassen is in Fryslân tussen 1990 en 2018 met 27 procent gedaald: van 8,8 naar 6,4 megaton. Dat is meer dan de landelijke afname van 16 procent. Vooral het minder draaien van de elektriciteitscentrale in Burgum pakte positief uit.

De gascentrale in Burgum.

De gascentrale in Burgum. Foto: Shutterstock

Dat blijkt uit cijfers in de notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân die Gedeputeerde Staten vrijdag openbaar maakte. Daarin staat wat Fryslân bijdraagt aan het nationale Klimaatakkoord uit 2019.

Nieuws

menu