Islam Richie vertelt zijn vluchtverhaal tijdens vrijwilligersavond voor vluchtelingen. 'Ik bleek naast de liefste mensen van Fryslân te wonen. Door hen voelde ik me geaccepteerd'

Islam Richie (40) uit Franeker kwam zeven jaar geleden als asielzoeker in Nederland terecht. Inmiddels gaat het goed met hem en zijn gezin, maar hij leefde jarenlang in grote onzekerheid. In het kader van het project ‘Bekend maakt bemind’ van Vluchtelingenwerk vertelde hij dinsdagavond zijn (vlucht)verhaal.

Islam Richie vluchtte zeven jaar geleden uit Syrië naar Nederland.

Islam Richie vluchtte zeven jaar geleden uit Syrië naar Nederland. Foto: Marchje Andringa

De avond in de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen in Leeuwarden was een initiatief van het platform Flechtlingen Wolkom. Het initiatief, dat in 1999 is opgericht door de Friese Raad van Kerken, Solidair Friesland, Stichting Respons en Kleurrijk Fryslân is weer actief nu er veel vluchtelingen in Fryslân zijn.

Nieuws

menu