Dit artikel is vandaag gratis

Er is een coalitiekkoord in Dantumadiel, en veel verandert er niet: dezelfde partijen gaan met dezelfde wethouders door

Het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwald. Foto: Marcel van Kammen

Sociaal Links, ChristenUnie, Gemeentebelangen Dantumadiel en SGP vormen ook de komende vier jaar de coalitie in de gemeente Dantumadiel. De partijen gaan met dezelfde drie wethouders door.

De partijen hebben een beknopt coalitieakkoord met negen basisafspraken. De hele raad krijgt de komende weken de ruimte mee te werken aan een breed gedragen raadsakkoord.

Belangrijke onderwerpen in het akkoord zijn de woningmarkt, de opbouw van een nieuwe ambtelijke organisatie, en extra inzet tegen fraude en zelfverrijking in de zorg, en het bestrijden van armoede.

Het nieuwe college met de wethouders Kees Wielstra (Gemeentebelangen Dantumadiel), Gerben Wiersma (ChristenUnie) en Rommy Kempenaar (Sociaal Links) wordt komende dinsdagavond tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Nieuws

menu