Nu de samenwerking met Noardeast-Fryslân ten einde loopt, heeft Dantumadiel bijna acht ton nodig om een nieuwe organisatie op te zetten

Het college van de gemeente Dantumadiel gaat de gemeenteraad vragen 790.240 euro beschikbaar te stellen om de gemeente voor te bereiden op een toekomst waarin niet langer ambtelijk samen wordt gewerkt met buurgemeente Noardeast-Fryslân. De raad neemt waarschijnlijk dinsdag 31 mei een besluit over het onderwerp.

In Damwâld, maar ook in andere dorpen in Dantumadiel, zijn de meningen over een mogelijke herindeling verdeeld.

In Damwâld, maar ook in andere dorpen in Dantumadiel, zijn de meningen over een mogelijke herindeling verdeeld. Foto: Marcel van Kammen

Dantumadiel wil het geld gebruiken om een nieuwe organisatie op te zetten. De gemeente deelt momenteel veel ambtenaren met Noardeast-Fryslân. De beide colleges hebben afgelopen november echter afgesproken de samenwerking per 1 januari 2024 te beëindigen omdat zij er beide ontevreden over zijn.

Nieuws

menu