Dit artikel is vandaag gratis

Dantumadiel heeft een breed gedragen raadsakkoord klaar en dat akkoord wordt dinsdag gepresenteerd

Damwâld, de hoofdplaats van Dantumadiel. Foto: Marcel van Kammen

De gemeente Dantumadiel heeft een breed gedragen raadsakkoord af. Het akkoord wordt dinsdag 27 september gepresenteerd in de gemeenteraad.

Het raadsakkoord volgt op het beknopte coalitieakkoord dat Sociaal Links, ChristenUnie, Gemeentebelangen Dantumadiel en SGP in april sloten. Het raadsakkoord is in samenwerking met alle zeven partijen uit de gemeenteraad samengesteld en gaat in op de belangrijkste ambities voor de komende jaren.

In het akkoord is onder meer vastgelegd dat er in Dantumadiel de komende vier jaar onder meer veel aandacht is voor de woningbouw, duurzaamheid, jongeren, gezin en samenleving. Ook is vastgelegd dat Dantumadiel zich verder zal ontwikkelen als een open en meewerkende gemeente. De kleine gemeente koos er eerder dit jaar voor zelfstandig te blijven en niet op te gaan in een fusie met buurgemeente Noardeast-Fryslân.

Na de presentatie in de gemeenteraad zal het college het akkoord uitwerken in concrete voorstellen.

Nieuws

menu