Dantumadiel is zelfstandig beter af. Een fusie of herindeling is een slecht idee | Opinie

In een recent opiniestuk van CDA’er Hilbrand Visser in het Friesch Dagblad wordt geschreven dat Dantumadiel beter af zou zijn met een fusie of een herindeling. Maar is dit wel het geval?

Het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwâld.

Het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwâld. Foto: FD

Het antwoord is nee. Fusie of herindeling van de gemeente Dantumadiel zal niet leiden tot lagere kosten. Uit onderzoek van Centrum voor Onderzoek Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen komt naar voren dat inwoners niet goedkoper uit zijn bij fusie of een herindeling. Het levert alleen maar meer problemen op: bij een grotere gemeente is er meer overleg nodig, de burgermeester verdient meer, de ambtenaren gaan meer verdienen, en de gemeente wil beter gekwalificeerd personeel juist vanwege de schaal en grotere projecten.

Minder binding

Nieuws

menu