Dantumadiel wil met GGD Fryslân de vaccinatiegraad opkrikken, maar waakt voor vaccinatiedwang

GGD Fryslân wil de achterblijvende vaccinatiegraad in het noordoosten van de provincie aanpakken. De gemeente Dantumadiel werkt hieraan mee, maar waakt voor vaccinatiedwang. ,,Het moet duidelijk zijn dat het om tijdelijke maatregelen gaat.”

De vaccinatiebus van GGD Fryslân.

De vaccinatiebus van GGD Fryslân. Foto: FD

GGD Fryslân gaat met Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân in kaart brengen waarom de vaccinatiegraad in deze drie Noordoost-Friese gemeenten achterblijft bij de rest van de provincie. „We gaan binnenkort met de GGD in gesprek over hoe we de vaccinatiegraad wat hoger kunnen krijgen in onze gemeente”, zegt wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel.

Uit cijfers van het RIVM is gebleken dat in Dantumadiel en Achtkarspelen 61 procent van de inwoners boven de twaalf volledig tegen corona is gevaccineerd. In Noardeast-Fryslân is dat 64 procent. Volgens GGD-woordvoerder Marcel de Jong ligt de vaccinatiegraad in de drie gemeenten in werkelijkheid zo’n 2 à 5 procent hoger dan wat het RIVM meldt, maar nog altijd onder de 70 procent. Elders in de provincie is dat boven de 70 procent.

Hij vindt het lastig om aan te geven waar dit aan ligt, maar wethouder Wielstra heeft wel een vermoeden. „Onze regio staat bekend om een groot aantal kerkgemeenschappen. Die mensen maken op basis van religieuze afwegingen soms andere keuzes. Dat gaat niet specifiek om coronavaccinaties, maar om vaccineren in zijn algemeenheid. Wat dat betreft liep Dantumadiel voor de coronaperiode al een paar procentpunten achter op het gemiddelde.”

Volgens Wielstra vrezen sommige inwoners van zijn gemeente dat vaccinatie in de toekomst van overheidswege wordt opgelegd. „Mensen maken zich kwaad dat het die kant opgaat. Met een coronatoegangsbewijs treedt eigenlijk al een soort tweedeling op in de samenleving. Het moet duidelijk zijn dat het om tijdelijke maatregelen gaat, dat we niet over tien jaar nog steeds met zo’n corona-app op de telefoon rondlopen.”

Nepnieuws

Samen met de GGD gaat Wielstra bespreken of de informatie die over corona wordt verstrekt wel helder en begrijpelijk genoeg is. „De grootste vragen die vanuit onze gemeente op ons afkomen gaan over de langetermijneffecten van vaccinatie. Daar maakt men zich zorgen om. Er is veel nepnieuws via de sociale media en overheidsinformatie wordt niet altijd vertrouwd. Met mensen rechtstreeks in gesprek gaan en hun zorgen serieus nemen zou erg kunnen helpen. Huisartsen kunnen daar een grote rol in spelen, want zij worden goed vertrouwd.”

De wethouder wil wel waken voor vaccinatiedwang. ,,Als iemand voor zichzelf het besluit neemt om geen vaccin te nemen, bijvoorbeeld vanuit religieuze overtuigingen of omgezondheidsredenen, dan vinden wij als college dat mensen die vrijheid moeten hebben. Als Dantumadiel dan als gemeente met de laagste vaccinatiegraad uit de bus komt, dan nemen we daar genoegen mee.”

Volgens GGD-woordvoerder De Jong heeft de vaccinatiebus in elk geval succes in de regio. ,,Die verkleint de afstand tot het prikken en we merken dat er nog steeds animo voor is. Bovendien kunnen mensen daar ook met vragen terecht. Elke dag kunnen we met de prikbus zo’n honderd mensen helpen.”