Dantumadiel wil in gesprek met de provincie Fryslân om mogelijkheden voor kleine windmolens voor bedrijven te verkennen

Een kleine ‘Groninger’ windmolen.

Een kleine ‘Groninger’ windmolen. Foto: FD

De gemeente Dantumadiel wil in gesprek met de provincie Fryslân om te verkennen of er mogelijkheden zijn kleine windmolens te plaatsen op de terreinen van niet-agrarische bedrijven. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Dantumadiel werkt aan een bestemmingsplan dat het voor agrarische bedrijven mogelijk moet maken om kleine windmolens, met een maximale ashoogte van vijftien meter, op het erf te plaatsen, een zogeheten Groninger molen. De gemeente wil het plaatsen van dergelijke windmolens ook mogelijk maken voor andere bedrijven, maar provinciaal beleid staat dat momenteel niet toe.