De ‘magische’ vlasplant keert na een lange afwezigheid terug in Fryslân dankzij project in Noordoost-Fryslân

In de Friese Wouden en op de kleigrond werd vroeger veel vlas verbouwd. Concurrentie van katoen en kunstvezels deden die arbeidsintensieve teelt de das om. In Noordoost-Fryslân loopt momenteel een project om het vlas terug te krijgen. Binnenkort staat het gewas in bloei. Een magisch gezicht, zegt een van de deelnemende boeren.

Biologisch Boer Pyt Sipma in Engwierum met een deel van het vlaszaad.

Biologisch Boer Pyt Sipma in Engwierum met een deel van het vlaszaad. Foto’s: Jan Spoelstra en Peter de Kan

,,Wy krije reinwetter”, zegt Pyt Sipma, boer in Engwierum. Hij stapt van de trekker en loopt naar de keuken van zijn biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf. Het is koffietijd. Vanaf het erf wijst hij aan waar hij tegenwoordig vlas verbouwt. ,,Sjochst dat ferheeginkje yn ’e fierte? By dy boskjes? Dêr leit dat stikje bou.”

Nieuws

menu