Dit artikel is vandaag gratis

De Eerste Kamer is ook akkoord: geen geborgde zetels meer voor het bedrijfsleven bij de waterschappen

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. Foto: Wybe Fraanje

Bij de waterschappen worden in de toekomst meer bestuurders gekozen en minder benoemd. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 om het aantal vaste, oftewel geborgde zetels te verminderen.

Vóór de initiatiefwet stemden 37 senatoren, tegen waren er 32. Het betekent dat de vaste zetels verdwijnen die voor het bedrijfsleven zijn gereserveerd. Verder blijven er twee vaste zetels over voor vertegenwoordigers van de landbouw en eenzelfde aantal voor natuurorganisaties. Door de wet wordt het aantal vaste bestuurszetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap.

,,Dit wetsvoorstel is een enorme systeemverandering die een nieuwe stap is in het democratischer maken van de waterschappen. In tijden van klimaatverandering en instorting van de natuur is het belangrijk dat burgers niet op achterstand worden gezet ten opzichte van bedrijven”, aldus Laura Bromet (GroenLinks).

Historische stap

Haar collega Tjeerd de Groot (D66) spreekt van ,,een historische stap richting meer democratisering in de waterschappen”. Door de wet kunnen volgend jaar maart bij de waterschapsverkiezingen meer mensen in het algemeen bestuur van waterschappen worden gekozen. Ook komt de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur te vervallen.

De indieners wilden eigenlijk helemaal af van de geborgde zetels, maar daarvoor bleek uiteindelijk te weinig steun. De tegenstanders noemden het juist belangrijk dat deze expertise aanwezig is bij de waterschappen. Daarop werd al bij de behandeling in de Tweede Kamer als compromis besloten om het aantal geborgde zetels terug te brengen.

Verkiezingen maart

Het is nog maar de vraag of de verandering al kan worden ingevoerd bij de komende waterschapsverkiezingen in maart. Die kans achtte minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) eerder klein. Mocht de wet niet op tijd ingevoerd kunnen worden, wil de Eerste Kamer in elk geval dat de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur in maart verdwijnt.

Nieuws

menu