Dit artikel is vandaag gratis

Het is voor De Fryske Marren moeilijk na te gaan hoeveel woningeigenaren in de gemeente met ernstige funderingsproblemen zitten

Veenweidepolder bij Tijne. Het Friese veenweidegebied is dieper ontwaterd dan dat in Holland, waardoor de bodem harder daalt. Foto: Simon Bleeker

Het is moeilijk na te gaan hoeveel woningeigenaren in de gemeente met ernstige funderingsproblemen zitten. Dat schrijft het college van De Fryske Marren aan de raad. Die had in december vorig jaar om een overzicht gevraagd, omdat ze wilde dat er meer aandacht voor funderingsproblematiek in veenweidegebied zou komen.

Bewoners zijn niet verplicht funderingsschade bij de gemeente te melden. Ook van herstelwerk wordt meestal geen melding gedaan, aldus het college. Daarom is het lastig overzicht te krijgen van de problematiek.

De gemeente moest uitzoeken hoeveel woningeigenaren nu in de knel zitten met noodzakelijke reparaties. Op basis van die inventarisatie moest het college nagaan wat het zou kosten om mee te doen aan het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel, dat leningen aan particulieren verstrekt voor zulke reparaties. Volgend jaar moet duidelijk zijn hoe bewoners met funderingsschade in het veenweidegebied financieel geholpen kunnen worden, zo bepaalden Provinciale Staten.

Nieuws

menu