De Fryske Marren wil af van rotte kies in Balk

Het college van De Fryske Marren legt de kritiek van welstandscommissie Hûs en Hiem op het plan voor een appartementencomplex aan de Dubbelstraat in Balk naast zich neer. De commissie vindt de nieuwbouw - van zeventien meter hoogte en met zijvleugels van ongeveer elf en veertien meter - te groot voor de omgeving. Het college stelt de gemeenteraad voor de welstandsnota zo aan te passen dat daarin ruimte komt voor de nieuwbouw.

De ‘rotte kies’ in het centrum van Balk. Het blauwe pand van het voormalige garagebedrijf Van der Heide aan de Dubbelstraat moet gesloopt en vervangen door een appartementencomplex.

De ‘rotte kies’ in het centrum van Balk. Het blauwe pand van het voormalige garagebedrijf Van der Heide aan de Dubbelstraat moet gesloopt en vervangen door een appartementencomplex. Foto: Niels de Vries

Het appartementencomplex moet op de vroegere plek komen van garagebedrijf Van der Heide. De gemeente vindt dat dit blauwe pand met showroom afbreuk doet aan de rest van de omgeving en ziet het graag verdwijnen. Het pand staat al een tijd leeg.

Ontwikkelaar Junco wil het laten slopen en er maximaal 25 appartementen voor terugbouwen. Daarvoor moet het bestemmingsplan aangepast worden. In een zienswijze daarop uitten bewoners van appartementencomplex Haskestaete zorgen over de nieuwbouw. Ze vroegen zich af of het plan wel past in het straatbeeld en vreesden onder andere ook belemmering van hun uitzicht en inkijk in hun woningen. Plaatselijk belang Balk Vooruit uitte in een zienswijze ook bezwaar tegen de omvang van de nieuwbouw op deze plek in het dorp.

Twee lagen met kap

Reden voor De Fryske Marren om advies te vragen aan Hûs en Hiem, zo schrijft het college in reactie op die bezwaren. De welstandscommissie vond het gebouw te groot voor de omgeving, zo bleek bij de vergadering van 24 oktober vorig jaar. ,,We hebben toen gezegd dat we de hoogbouw niet vinden passen bij het dorpse karakter”, licht Marc Visser, voorzitter van de adviescommissie toe. ,,Balk is een dorp waar overwegend gebouwen van twee lagen met kap staan, incidenteel met drie lagen.”

Het bestaande uitzicht is geen verworven recht en kan ook niet als zodanig opgevoerd worden

De gemeente mag echter afwijken van het advies en doet dat door de welstandscriteria zo aan te passen dat er nieuwbouw kan komen die hoger is dan wat er al staat. B en W vinden het plan bovendien wél passen tussen de andere gevels, meldt een gemeentewoordvoerder, en voeren verder aan dat op deze manier een rotte kies (het garagepand) uit het centrum verdwijnt.

Van parkeerdruk zal geen sprake zijn, denkt het college, en van inkijk ook niet. In antwoord op de zienswijzen schrijven B en W dat aan zowel het uitzicht op de bestaande als de nieuwe bebouwing voor- en nadelen kleven voor de bewoners: ‘Maar het bestaande uitzicht is geen verworven recht en kan ook niet als zodanig opgevoerd worden’.

Onverstandig

De voorgestelde, nieuwe welstandscriteria zijn voorgelegd aan Hûs en Hiem, maar de commissie wilde er niet inhoudelijk op reageren. Visser: ,,Wij blijven bij het standpunt dat wij dit een onverstandige koerswijziging vinden, maar als de gemeenteraad het wel aanvaardbaar vindt, dan is dat een democratisch besluit en dat respecteren wij.”

Het bestemmingsplan wordt vanavond besproken in het petear, de informatieve vergaderronde van de gemeenteraad waar betrokken partijen kunnen inspreken en plannen kunnen toelichten. In een latere raadsvergadering wordt een besluit genomen.

Lees ook: Verenigingen Balk praten verder over ontmoetingsplek

Nieuws

menu