Bestendiger en vriendelijker voor plant, dier en recreant: de Nije Wielen nabij Leeuwarden is verbeterd

Het werk aan de Nije Wielen, een gebied net buiten Leeuwarden, is afgerond. Het gebied is natuurvriendelijker gemaakt en beter ingericht op het vasthouden van water.

Bovenaanzicht van het opgeknapte gebied de Nije Wielen.

Bovenaanzicht van het opgeknapte gebied de Nije Wielen. Foto: Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân werkte sinds februari vorig jaar aan de Nije Wielen, als onderdeel van het project Ruim Baan voor Water waarbij waterkeringen en -gangen in Fryslân worden verbeterd.