De Rijksdienst vindt het maar niks, maar de gemetselde torenspits van Surhuizum krijgt tóch een dakgoot

De torenspits van Surhuizum krijgt een koperen dakgoot. Dit tot afschuw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, maar volgens de gemeente Achtkarspelen is dit de beste optie om verdere schade aan de toren te voorkomen.

De toren met gemetselde torenspits in Surhuizum is uniek in z'n soort.

De toren met gemetselde torenspits in Surhuizum is uniek in z'n soort. Foto: Jilmer Postma

De toren van Surhuizum stamt uit 1300 en is een bijzondere. Het is een van de weinig overgebleven gemetselde torenspitsen. ,,Fan de 25 dy’t der ea yn Fryslân wienen, binne no der noch mar trije oer”, heeft wethouder Max de Haan zich laten vertellen. Ook de kerktorens van Harich en Oudega hebben een gemetselde spits.

Druprand

Nieuws

menu