SP, GrienLinks, Partij voor de Dieren, D66 en FNP vragen het provinciebestuur of zij ook tegen de zandwinning in het IJsselmeergebied is

SP, GrienLinks, Partij voor de Dieren, D66, FNP willen van Gedeputeerde Staten weten of zij het eens zijn met de zes natuurorganisaties en actiegroepen, die zich tegen de zandwinningsplannen in het IJsselmeergebied hebben gekeerd.

Het IJsselmeer.

Het IJsselmeer. Foto: Shutterstock

It Fryske Gea, Natuurmonumenten, de IJsselmeervereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting Gaasterlân Natuerlân en de Aksjegroep Murns/Aldemardum hebben zich in een positiedocument afgelopen maand gekeerd tegen de nieuwe zandwinstrategie voor het IJsselmeergebied 2025-2050 van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De behoefte aan zand is groot, onder meer voor cement- en betonproductie.