De aanleg van de Sintrale As bleek goed nieuws voor de otter | Serie: Vijf jaar Sintrale As

De meest besproken en duurste weg van de provincie ligt er nu vijf jaar. Wat is er dankzij de Sintrale As veranderd in de natuur? ‘Tweintich jier lyn wie der neat en no steane der wol hûnderten fan ferskillende soarten.’

De Falomster Leyen met op de achtergrond de Houtwiel. Deze natuurgebieden zijn in het kader van natuurcompensatie heringericht.

De Falomster Leyen met op de achtergrond de Houtwiel. Deze natuurgebieden zijn in het kader van natuurcompensatie heringericht. Foto: Marcel van Kammen

Zo’n nieuwe weg dwars door het coulisselandschap: het was een doodzonde in de ogen van menig natuurliefhebber. En voor menig tegenstander was het een hoofdreden om te protesteren tegen het beoogde traject van Dokkum naar Drachten.

Nieuws

menu