De Tiid in Bolsward officieel geopend door koning Willem-Alexander: 'De koning was heel belangstellend'

Een paar honderd mensen stond dinsdagochtend enthousiast langs de weg bij Cultuur Historisch Centrum De Tiid, gevestigd in het oude stadhuis van Bolsward. Allemaal probeerden ze een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander, die De Tiid officieel kwam openen. De koning zelf leek het ook leuk te vinden: hij kwam eerder dan gepland aan en verliet Bolsward ook weer wat later.

Koning Willem-Alexander werd onder enthousiast gejuich begroet door het publiek bij de opening van Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward, gevestigd in het oude stadhuis.

Koning Willem-Alexander werd onder enthousiast gejuich begroet door het publiek bij de opening van Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward, gevestigd in het oude stadhuis. Foto: Wesley de Wit

Toen de gemeente Bolsward in 2011 opging in de gemeente Súdwest-Fryslân, verloor het Bolswarder stadhuis zijn functie. Maar tien jaar later heeft het monumentale pand – gebouwd tussen 1614 en 1617 – weer leven in zich: onder meer de gemeentearchieven, de bibliotheek en museum De Tiid hebben er hun intrek ingenomen.

De koning kreeg een rondleiding door het vernieuwde gebouw en bezocht de gerestaureerde toren, de oude raadszaal en de tentoonstellingsruimte. Daarna onthulde hij in de centrale hal een tekst van de Friese renaissanceschrijver Gysbert Japicx: Wa’t tiid net brûkt, dy’t tiid ûntgliidt, ûntfljocht, ûntdûkt, men wurdt se kwyt. Het centrum De Tiid draait helemaal om de Friese taal en cultuur en de geschiedenis van Súdwest-Fryslân.

Handtekening

Het bezoek aan De Tiid gaat zelf ook de geschiedenis in. De koning ging in gesprek met gemeentearchivaris Jack de Vries, waarbij een speciale brief centraal stond: eentje met een originele handtekening van Willem van Oranje, uit 1581. Koning Willem-Alexander zette vervolgens zijn eigen handtekening in het gastenboek, dat nu samen met de brief van zijn voorvader de archieven in gaat. ,,Enerzijds is het een verbinding met zijn voorvader, anderzijds worden het heden en het verleden naar elkaar toe getrokken’’, vertelt De Vries. ,,Over tweehonderd of driehonderd jaar kan weer die verbinding gelegd worden.’’

In De Tiid liggen alle archieven van de voormalige gemeenten van Súdwest-Fryslân, samen met een kleine zeshonderd particuliere archieven, bijvoorbeeld van kerken en sportverenigingen. Van januari tot en met april dit jaar is ongeveer zeven kilometer aan archieven naar De Tiid verhuisd, vanuit onder meer Dokkum en Sneek. Het oudste archiefstuk komt uit Stavoren en dateert van 1331. ,,We zijn vorige week net begonnen het herverpakken en toegankelijker maken van alle stukken. Dat is wel een project van tweeënhalf jaar.’’

Ook Pascal Arts, directeur-bestuurder van museum De Tiid, ging met Willem-Alexander, historicus, het gesprek aan over geschiedenis. ,,We hebben dilemma’s rondom het uitleggen van geschiedenis besproken. Je kunt namelijk verschillend naar geschiedenis kijken, bijvoorbeeld bij Grutte Pier. We hebben ook de 3D-kopie van Grutte Pier laten zien. Die kun je aanraken. Dat vond de koning erg interessant’’, vertelt Arts.

Goede gesprekken

Na de rondleiding en de opening ging de koning nog gesprekken aan met omwonenden, bouwers en subsidieverstrekkers, over de totstandkoming en het belang van De Tiid. ,,De koning was erg geïnteresseerd. Hij heeft echt geluisterd naar wat we hebben meegemaakt de afgelopen twee jaar tijdens de verbouwing. Het was een fijn gesprek en bijzonder om mee te maken’’, vertelt Kor Sikma, omwonende en eigenaar van een warenhuis, recht tegenover De Tiid.

,,Ik heb een heel bijzonder, eervol gesprek met de koning gehad’’, reageert Edwin Troost, voorzitter van stichting Weeshuis, een van de subsidieverstrekkers. ,,Het centrum is heel mooi geworden. Oude, historische dingen zijn bewaard gebleven en het moderne is daarin verenigd. Dit is super voor Bolsward.’’

Ook Wytze Franzen, die 35 jaar heeft gewerkt én gewoond in het stadhuiscomplex, kijkt terug op een fijne ervaring: ,,Ik vond het fantastisch dat ik hiervoor was uitgenodigd. De reconstructie is een complex verhaal en corona speelde daarbij ook nog een ingrijpende rol. We hebben situaties gehad dat je de voordeur niet in kon en de achterdeur niet uit. De koning was heel belangstellend.’’

Eind vorig jaar verhuisde Franzen om ruimte te maken voor De Tiid. Ondanks alle ongemakken van de restauratie, is Franzen erg blij met het resultaat. ,,Het stadhuis heeft tien jaar staan te verpieteren en dat was te merken. Dit is prachtig. We kunnen voorlopig weer verder.’’

De belangstelling van de koning zal ook burgemeester Jannewietske de Vries bijblijven: ,,We hebben de verhalen van het centrum op een eerlijke en mooie manier verteld. De koning was enthousiast en zeer geïnteresseerd. En het was ook ontzettend mooi dat er publiek eigenlijk heel dichtbij hier langs de kant stond, op zo’n ontspannen manier. Het publiek is lang gemist. De koning vond het prachtig om het weer te zien.’’