De VVD in Tytsjerksteradiel maakt zich zorgen over nieuwe diersoorten en maatregelen voor het Natura 2000-gebied Grutte Wielen

De fractie van de VVD in Tytsjerksteradiel maakt zich grote zorgen over de extra diersoorten en nieuwe maatregelen die de provincie voorstelt in het nieuwe beheersplan van Natura 2000-gebied Grutte Wielen. Boeren met percelen rondom het gebied zouden de dupe zijn.

 De opkomende zon werpt een rood licht op het wolkendek boven de Falomster Leyen, met op de achtergrond de Houtwiel. Beide natuurgebieden nabij de Sintrale As bij De Falom zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur tussen Lauwersoog en de Grutte Wielen bij Leeuwarden.

De opkomende zon werpt een rood licht op het wolkendek boven de Falomster Leyen, met op de achtergrond de Houtwiel. Beide natuurgebieden nabij de Sintrale As bij De Falom zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur tussen Lauwersoog en de Grutte Wielen bij Leeuwarden.

Gedeputeerde Staten stellen voor om de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad en wellicht ook later de otter toe te voegen aan het Natura 2000-aanwijzingsbesluit voor de Grutte Wielen. Daarnaast wil de provincie gebiedsuitbreiding realiseren omdat de reeds benoemde kemphaan en de porseleinhoen zich er anders niet of onvoldoende zouden vestigen.

Nieuws

menu