Dit artikel is vandaag gratis

De Waddeneilanden willen toestemming voor het recreatief staand wantvissen op zeebaars

Een kleine vissersboot op de Waddenzee. Foto: Shutterstock

De vijf Waddeneilanden hebben onlangs gezamenlijk een brief gestuurd naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met het verzoek om het vissen op zeebaars per 2023 weer toe te staan voor recreatieve staand wantvissers.

Recreatieve staand wantvisserij is toegestaan, mits vissers zich bij de gemeente registeren. Maar gericht op zeebaars vissen mag niet, omdat het niet goed gaat met deze vissoort.

Bij staand wantvisserij ligt het vistuig stil in het water. Vissen zwemmen dan zelf in de staande netten.

De Waddengemeenten pleiten in hun brief dat het traditionele staand wantvissen met een klein net aan het strand een cultuurhistorische vorm van vissen is. Daarom zou deze kleinschalige vorm van visserij niet moeten verdwijnen. Bovendien zijn er slechts weinig vissers actief: zo zou het op Schiermonnikoog om nog geen twintig staand wantvissers gaan.

Nieuws

menu