De Westereen vestigt de hoop op Statenleden voor het behoud van de buslijn 62

Dat de provincie de halte van buslijn 62 bij het station van De Westereen wil schrappen omdat het gemiddeld aantal passagiers te laag is, is volgens Tjipke Postma van Dorpsbelang een slecht argument. ,,Bij een plattelandsbus moet er nu eenmaal geld bij.”

Met het dorp als 30 kilometerzone is het prima dat de bus het centrum van De Westereen mijdt. Maar de halte bij het station moet wel blijven.

Met het dorp als 30 kilometerzone is het prima dat de bus het centrum van De Westereen mijdt. Maar de halte bij het station moet wel blijven. Foto: Marcel van Kammen

Postma heeft namens Dorpsbelang De Westereen op 16 november een gesprek met een aantal Statenleden over het voornemen van de provincie om buslijn 62 om het dorp heen te laten rijden, waarbij ook de halte bij het treinstation vervalt. ,,Als Dorpsbelang zetten we ons zelf ook in om van het dorp een 30-kilometerzone te maken met zo min mogelijk vracht- en dus ook busverkeer. Met het schrappen van de halte van de Skoallestrjitte hebben we dan ook geen probleem. Maar als de halte bij het station verdwijnt, wordt het dorp voor heel veel mensen aan de zuidkant van de regio slecht bereikbaar.”

Brief

Nieuws

menu