De blauwe kiekendief is bijna uitgestorven in Nederland. De zeldzame vogel komt bijna alleen nog voor op de Waddeneilanden en in Groningen

De blauwe kiekendief is bijna uitgestorven in Nederland. Dit jaar zijn er minder dan tien broedpaartjes waargenomen van de steeds zeldzamer wordende vogelsoort, die nog vooral in Groningen en op de Waddeneilanden voorkomt.

Een vliegende Blauwe kiekendief.

Een vliegende Blauwe kiekendief.

De broedpaartjes kregen voor een deel wel jongen, maar een flink aantal van hen is al gestorven door ondervoeding of bejaging. Ook in 2020 en 2019 zijn maar weinig jonge kiekendieven in leven gebleven, aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland en Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels.

Nieuws

menu