De blauwe kiekendief is bijna uitgestorven in Nederland. De zeldzame vogel komt bijna alleen nog voor op de Waddeneilanden en in Groningen

De blauwe kiekendief is bijna uitgestorven in Nederland. Dit jaar zijn er minder dan tien broedpaartjes waargenomen van de steeds zeldzamer wordende vogelsoort, die nog vooral in Groningen en op de Waddeneilanden voorkomt.

Een vliegende Blauwe kiekendief.

Een vliegende Blauwe kiekendief.

De broedpaartjes kregen voor een deel wel jongen, maar een flink aantal van hen is al gestorven door ondervoeding of bejaging. Ook in 2020 en 2019 zijn maar weinig jonge kiekendieven in leven gebleven, aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland en Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels.

De twee organisaties hebben in de zomer negen jonge vogels op Terschelling en Texel voorzien van een zender. Van de negen jongen zijn er nog meer drie of vier in leven. Van de dertien jonge vogels die in 2019 en 2020 een zender kregen leven er nog maar twee en die hebben nog geen broedpoging ondernomen. De toekomst van de blauwe kiekendief in Nederland ziet er somber uit, aldus de vogelonderzoekers.

Sinds de Tweede Wereldoorlog

De blauwe kiekendief komt sinds de Tweede Wereldoorlog voor in Nederland. Ze nestelen nu met name op de Waddeneilanden en in Groningen. Toen het nog goed ging met de vogels waren er meer dan 140 paartjes. Sinds 1992 is het aantal sterk afgenomen. Zenderonderzoek moet ophelderen hoe dat komt. De eerste resultaten wijzen uit dat er wel voldoende jongen uit het ei komen, maar ze overleven merendeels hun eerste jaar niet.

De vogelonderzoekers denken dat verbetering van de voedselsituatie voor jonge kiekendieven kan helpen. Dat kan door vogelakkers aan te leggen in natuurgebieden en door meer agrarisch natuurbeheer in het leefgebied van de roofvogels.