De crisisnoodopvang in Drachten blijft langer open: 'Het is een humanitaire noodzaak'

Vooraanzicht van het Fries Congrescentrum in Drachten.

Vooraanzicht van het Fries Congrescentrum in Drachten. Foto: Lars Goerres

De crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan in Drachten wordt verlengd tot september 2024. In de opvang is ruimte voor maximaal 225 vluchtelingen, die door de problemen in de landelijke asielketen tijdelijk onderdak nodig hebben.

Het college van B en W van Smallingerland stemt in met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Met het COA is afgesproken dat Veiligheidsregio Fryslân de locatie blijft beheren.

Impact van de opvang