Gemeente Ooststellingwerf is boos op de provincie: de nieuwe ov-aanbesteding leidt tot een 'verschraling van het aanbod in onze regio'

De gemeente Ooststellingwerf is ‘teleurgesteld’: de provincie Fryslân heeft onvoldoende punten overgenomen uit de zienswijze van Ooststellingwerf op het eisenpakket voor de nieuwe openbaarvervoersconcessie, vindt de gemeente. Volgens Ooststellingwerf leidt de nieuwe aanbesteding tot een ‘verschraling van het openbaar vervoersaanbod in onze regio.’

Een streekbus van vervoerder Arriva.

Een streekbus van vervoerder Arriva. Foto: Marcel van Kammen

Gedeputeerde Staten stelden in maart het zogeheten Programma van Eisen voor de concessie 2024-2034 vast, waarop 366 inspraakreacties binnenkwamen. Die zijn allemaal beoordeeld en sommige suggesties zijn overgenomen. Na alle procedures moet in december de nieuwe concessie vergund worden, is het streven. De nieuwe concessiehouder – dat is nu Arriva – mag het vervoeraanbod ‘vraaggericht inrichten’. Oftewel: rijden op trajecten en tijden waarop voldoende vervoerbehoefte is, op afroep of niet rijden als er onvoldoende behoefte is.

Vervoersarmoede