De geschiedenis van twaelf buurtschoppen van West-Stellingwarf in woord en beeld: ‘Hier vuul ik me thuus’

Naast 26 grote en kleine dorpen kent de gemeente Weststellingwerf ook twaalf bewoonde buurtschappen. Goed voor twaalf unieke verhalen in woord en beeld, die een mooi cultuurhistorisch tijdsbeeld geven: ‘Hier vuul ik me thuus’

Jelle Roorda met zijn twaalfde boek: 'Hier vuul ik me thúus'.

Jelle Roorda met zijn twaalfde boek: 'Hier vuul ik me thúus'. Foto: Bert Kalteren

Dat laatste geldt zeker voor de zeventigjarige Jelle Roorda uit Akkrum, die opgroeide in het buurtschap Zevenroeden (Zeuvenroeden), in Steggerda, waar hij tot zijn 24e (1951-1975) heeft gewoond. ,,Myn broer en wat freonen wenje dêr noch. As ik dêr kom, dan skeakelje ik dalik wer oer nei it Stellingwarfs”, vertelt Roorda, die negen van de twaalf buurtschappen beschreef in het boek Hier vuul ik me thuus, de geschiedenis van de twaelf buurtschoppen van West-Stellingwarf . Henk Bloemhoff, samen met Dennis Worst (een), en Geert Lantinga (twee) beschreven de andere drie.