De grens van het baggeren in de Waddenzee komt in zicht: ‘We moeten er alert op zijn dat het niet door het plafond gaat’

Om de bereikbaarheid van de Waddeneilanden te waarborgen, moeten de vaargeulen steeds vaker worden gebaggerd. Het plafond van het baggerwerk, dat in het Natura 2000-beheerplan is gesteld, komt steeds dichterbij.

De Waddenzee bij Vlieland.

De Waddenzee bij Vlieland. Foto: Glans op het WaD

,,We moeten het goed bewaken‘’, zegt Ernst Lofvers, morfoloog (bodemdeskundige) van Rijkswaterstraat Noord-Nederland. Op jaarbasis wordt nu in het Waddenzeegebied bijna 3,3 miljoen kuub gebaggerd, zegt Lofvers woensdag tijdens de webinar van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Rijkswaterstaat over varen en baggeren in de Waddenzee. Dat is een vertienvoudiging ten opzichte van de jaren 1980. ,,Bij de vaarweg Holwerd-Ameland zie je een hele sterke stijging van het baggerwerk. Ongeveer de helft van al het baggerwerk vindt hier plaats. Het gaat vandaag de dag om 1,9 miljoen kuub. En we verwachten dat de stijging verder doorgaat.’’

Nieuws

menu