Wat te doen met de waterpeilen in het veenweidegebied? Onmiddellijk omhoog, zo laag mogelijk voor de landbouw of allebei tegelijk?

De bodem in het veenweidegebied oxideert en klinkt in, waarbij broeikasgassen vrijkomen. Blijvende vernatting van de bodem stopt die CO2-uitstoot. Maar wat moet de landbouw doen met hogere waterpeilen?

Monique Plantinga, lijsttrekker van Water Natuurlijk (groene jas) bracht deze week een taart naar Ellen Dekker, slachtoffer van funderingsschade door paalrot in Spanga. De NOS maakt er opnames van.

Monique Plantinga, lijsttrekker van Water Natuurlijk (groene jas) bracht deze week een taart naar Ellen Dekker, slachtoffer van funderingsschade door paalrot in Spanga. De NOS maakt er opnames van. Foto: Marco Keyzer

Fryslân denkt al volop na over wat er moet gebeuren in de veenweidepolders in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Fryslân. In het Veenweideprogramma 2021-2030, waarin de problematiek geschetst staat, wordt een voorzet voor oplossingen gegeven.