Dit artikel is vandaag gratis

De opbrengst van de rolstoelsponsortocht levert Present Smallingerland meer op dan het geldbedrag van 4000 euro

De stichting Present hield zaterdagochtend een wandeltocht waarbij iedere groep een persoon in rolstoel mee nam. Minke Dijkstra kreeg vooraf nog wat extra lucht in de banden. Foto: Jilmer Postma

Zes kilometer lopen achter een rolstoel is nogal een sportieve prestatie, zo leerden de bijna dertig deelnemers aan een alternatieve sponsorloop van Present Smallingerland afgelopen zaterdag.

Het zweet heeft ze niet op de rug, zegt Antje Smits uit Drachten, maar had ze die hele zes kilometer alleen moeten duwen, dan was dat zeker gebeurd. Samen met nog vier vriendinnen van de evangelische Open Thuis Gemeente aan de Brouwerssingel deed ze mee aan een sponsorloop voor Present. Om de beurt duwden ze de rolstoel. Er werd bijna 4000 euro ingezameld voor de stichting die zich inzet voor kwetsbare mensen in Smallingerland.

Hulp geven en ontvangen

Smits heeft wel vaker wat via Stichting Present gedaan. De stichting is in diverse Friese gemeenten actief en koppelt mensen die hulp willen bieden aan mensen die hulp nodig hebben. De ene keer wordt geassisteerd bij een verhuizing, het behangen van een kamer of het leggen van een laminaatvloer, maar er zijn ook veel sociale bezigheden. Aan de geldwerfactie is ditmaal een sociale actie gehangen. Rolstoelers krijgen een leuke dag aangeboden.

Eén van die rolstoelers is Trienke Hellingwerf-Samplonius. Ze woont al een jaar of elf in serviceflat De Warrenhove; een jaar eerder overleed haar man. Ze werd 88 jaar geleden geboren in Sondel, woonde vanaf haar zeventiende in Anjum en later in Witmarsum waar ze haar man leerde kennen. Na hun huwelijk verhuisden ze naar Oudekerk aan de Amstel omdat haar man op Schiphol werkte. In 1957 kwamen ze terug naar Fryslân: Drachten.

Tijdens de sponsorloop ontdekt mevrouw Hellingwerf allemaal plekjes in Drachten waar ze nog nooit is geweest. Vooral het ontmoetingscentrum Carré van Talant vindt ze een ‘daalders plakje’. En dat niet alleen omdat hier aan het slot van de tocht een broodje kroket wordt geserveerd. De tuin is ook erg mooi. ,,Wy binne sa ferwend ûnderweis”, vertelt ze dankbaar. Bij het begin was er al koffie met oranjekoek en onderweg koffie met worteltaart bij Neibertille. ,,En alles fergees no”, zegt ze een beetje ondeugend. ,,En dat is handich as de AOW op is. Lokkich haw ik noch in goed pensioen fan myn man.”

‘Knyntsje knuffelje’

Ook de 91-jarige Guus Hofstra is blij met alle verwennerij onderweg en de circa drie uur lange tocht in de rolstoel. Ze heeft haar hele levensverhaal verteld aan de vijf ‘zusters’ van de Open Thuis Gemeente en het klikte bijzonder. Ze heeft aan de sponsorloop zelfs enkele vriendinnen overgehouden. ,,Wy hawwe ôfpraat dat wy har nochris opsykje sille”, vertelt Smits. ,,Se kin sa moai fertelle en wy hiene ûnderweis by Zuiderstee west dêr’t se hiele leave knyntsjes hawwe. Frou Hofstra woe wol graach wer ris mei in knytsje knuffelje. Wy seine: dan komme wy wer ris del.”

Tijdens de rolstoeltocht gaven de deelnemers zonnebloemen weg aan voorbijgangers. Dat leverde in sommige gevallen ook nog hele verrassende ontmoetingen op. Smits: ,,Ik joech him oan in man dy’t net goed sjen koe. Hy wie hielendal ferheard en ik ha noch even moai mei him praat.”

‘Dan genietsje jesels ek’

Grietje Boersma-de Ruiter deed met nog drie dames uit de Oase mee aan de sponsortocht. Om beurten duwden ze de rolstoel van een 93-jarige bewoonster van De Warrenhove. ,,Och, dy frou hat sa genoaten en dan genietsje jesels ek”, verklaart ze. Eerder kookte ze met een groep in een woonvorm van Talant en maakte ze pannenkoeken op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. ,,Presint is by ús wol bekend.”

Thema van de sponsoractie was ‘sjoch om dy hinne’. De groep die het meeste geld ophaalde, kreeg een ballonvaart cadeau.

Nieuws

menu