De pabo verandert dankzij Friese winnares van de onderwijsprijs

Dieuwke Verkerk (22) leerde veel op de academische pabo in Amsterdam en Zwolle. Maar toch miste ze iets, want hoe ga je met ouders om? Dankzij haar komt dit voortaan wel op de pabo aan bod.

Dieuwke Verkerk geeft tegenwoordig één dag in de week les op de Parkschool in Zwolle en studeert daarnaast klinische ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Dieuwke Verkerk geeft tegenwoordig één dag in de week les op de Parkschool in Zwolle en studeert daarnaast klinische ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Foto: FD

Dieuwke Verkerk is leergierig aangelegd. Voor de zomervakantie studeerde ze af aan de academische pabo die ze afwisselend op hogeschool Windesheim in Zwolle volgde en aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Dit leverde haar twee bachelors op, pedagogische wetenschappen bij de VU en de pabo bij Windesheim, maar ze is nog lang niet uitgeleerd en hoopt volgend collegejaar de master klinische ontwikkelingspsychologie af te ronden. ,,Met die theoretische kennis hoop ik beter te kunnen lesgeven. De theorie helpt om signalen die een bepaalde gedragsafwijking aangeven eerder op te pikken. Daarnaast zou ik uiteindelijk het lesgeven graag willen combineren met een baan als kinderpsycholoog.”

Ik zag heel praktische onderzoeken waarvan ik dacht dat ze veel meer kans maakten op de prijs

Ze staat al voor de klas op de Parkschool in Zwolle, volgt een studie aan de Vrije Universiteit en woont in Leeuwarden. ,,Het is een gereis, maar het is goed te doen. Vanaf Leeuwarden ben je zo op station Amsterdam-Zuid of in Zwolle.” De afgelopen jaren reisde ze vanuit Rottum, de plaats waar ze opgroeide. ,,Het is lastig om een kamer of een woning in Amsterdam of Zwolle te vinden. In Leeuwarden kon ik veel eerder een appartement krijgen en zo ben ik hier gekomen. En nu kan ik bij mijn hockeyclub in Heerenveen blijven spelen.”

Het harde werken werd in oktober beloond met de landelijke OnderwijsTopTalentPrijs, een prijs voor de afstudeerprojecten van de talentvolste jonge leraren van het land. Verkerk kreeg de prijs in de categorie basisonderwijs voor haar onderzoek naar het contact tussen leraren en ouders. ,,Dieuwke Verkerk heeft een heldere verbinding gevonden tussen theorie en praktijk en daarmee een onderwerp als ‘ouders op school’ opnieuw op de kaart gezet”, vond de jury.

Oudercontact

De academische pabo was wat Verkerk betreft een goede voorbereiding op het werk, alleen miste ze informatie over het contact met de ouders. ,,Op de academische pabo begin je al in het eerste jaar met lesgeven tijdens stages, maar wij hoorden niets over de manier waarop je met ouders moet omgaan. Je hoort veel verhalen over lastige ouders en ik vond het dan ook wel een beetje spannend. Het leek me goed als hieraan meer aandacht geschonken zou worden.”

Het versoepelen van toelatingseisen tot de lerarenopleiding pabo is geen goede manier om het lerarentekort aan te pakken. Dat vinden leerkrachten en bestuurders in het onderwijs, ook in Fryslân. https://t.co/2aciNNjH5I

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) October 10, 2019

Ze besloot te gaan onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om het onderwijsprogramma van de pabo zo aan te passen dat studenten beter worden voorbereid op het contact met ouders. ,,Er werd ons bijvoorbeeld niet verteld hoe je een oudergesprek voert. Sommige studenten keken hier ook wel tegenop. Maar het is ook belangrijk om te weten waaróm het contact met de ouders zo belangrijk is.”

Betrokkenheid

Verkerk onderzocht de verschillenden vormen van contact is tussen ouders en leerkrachten. ,, Je hebt ouders die helpen met vieringen of andere activiteiten op school, dat noemen we ‘ouderbetrokkenheid’. Maar het betekent niet dat ouders die dat niet doen, niet betrokken zijn. Zij kunnen heel betrokken zijn als het gaat om het delen van informatie over hun kind, wat kan helpen bij het bieden van goed onderwijs. Dit type oudercontact noemen we ‘educatief partnerschap’.”

Oudercontact kan helpen om de leeromgeving voor het kind zo goed mogelijk in te richten. ,,Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de thuissituatie van het kind en om de leeromgeving en de thuisomgeving op elkaar af te stemmen. De ouders moeten weten hoe het kind op school leert, dan ontstaat er een optimale leeromgeving. Als die afstemming er niet is, kan er onbegrip ontstaan. Zo stuitte ik op een voorbeeld van een kind dat op school leerde sorteren en tellen met pepernoten. Thuis ging het kind hiermee verder door stukjes chocolade te sorteren, maar hij kreeg hier kritiek op van de ouders. Zij hadden niet in de gaten dat hij gewoon verder ging met wat hij op school leerde. Als ze dat wel wisten, konden ze het gedrag van hun kind beter begrijpen. Andersom is het goed dat een leerkracht ervan op de hoogte is als er thuis iets is gebeurd waardoor een kind zich anders kan gedragen. Dan kan er rekening mee worden gehouden bij de benadering van het kind.”

Het is ook belangrijk om te weten waaróm het contact met de ouders zo belangrijk is

Verkerk gaf in haar onderzoek advies over manieren om een goede band op te bouwen tussen leerkrachten en ouders. ,,Allereerst moet je met elkaar afspreken hoe je de communicatie vormgeeft en wat je van elkaar wilt weten. Dan kunnen ouders zich ook voorbereiden op een oudergesprek en in aanloop naar dat gesprek letten op het gedrag van hun kind. Dit contact tussen ouders en leerkrachten moet uiteindelijk natuurlijk verlopen.” Daarnaast gaf ze pabo’s advies over hoe zij meer aandacht kunnen schenken aan oudercontact. ,,Bijvoorbeeld door te oefenen met een rollenspel en ervaringen uit te wisselen.”

Terugkerende dag

Verkerk wilde er met haar onderzoek voor zorgen dat het oudercontact een blijvend onderdeel wordt op de pabo. Dat is gelukt op het Windesheim. ,,Daar hebben ze een speciale dag ingericht die in het teken stond van oudercontact waarbij verschillende lezingen werden gegeven. Ik heb daar ook een lezing gegeven over mijn onderzoek. Het is de bedoeling dat dit een terugkerend fenomeen wordt.”

Dat gebeurde niet bij iPabo, de andere pabo die Verkerk in haar onderzoek meenam. ,,Bij iPabo vonden ze het niet nodig, omdat studenten volgens hen het oudercontact wel voldoende leren in de praktijk.”

Waardering

Verkerk was aangenaam verrast dat haar onderzoek door de VU en het Windesheim was genomineerd voor de nationale OnderwijsTopTalentPrijs. ,,Ik vond dat een waardering voor het werk dat in het onderzoek zat.”

Ze had niet verwacht dat ze de prijs zou winnen. ,,Voorafgaand aan de uitreiking was er een soort markt waar de kandidaten hun onderzoeken in kraampjes konden presenteren. Ik deed dat niet en ging bij de kraampjes langs. Ik zag heel praktische onderzoeken waarvan ik dacht dat ze meer kans maakten op de prijs. Maar het pakte toch anders uit.”

De prijs bestaat uit een cheque van duizend euro en een bronzen beeld van een olifant en een mens. Dit is een verwijzing naar de Nationale Onderwijsprijs waarbij de winnaars een beeld krijgen van een olifant die door een hoepel springt. ,,Die staat nog bij mijn ouders omdat zij hem heel mooi vonden, maar ik wil hem wel graag een mooi plekje geven in Leeuwarden.”

De problemen in het onderwijs hebben met name invloed op de kinderen, vinden de ouders van de Albertine Agnesschool en IKC Constantijn. Daarom besloten zij om vandaag de kinderen te laten ‘staken’. https://t.co/x6gF9xwpMk

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) November 6, 2019

Nieuws

menu