'De parken en tuinen van Roodbaard verdienen voortdurende aandacht als cultureel erfgoed'

Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard legde in de eerste helft van de negentiende eeuw menig park, landgoed of stadstuin aan. Nog altijd zijn er tientallen bewaard gebleven. Rita Radetzky promoveerde eerder dit jaar op jarenlang onderzoek naar Roodbaard en zijn erfenis. Onlangs verscheen een publieksuitgave van haar dissertatie.

De Overtuin van Lyndenstein in Beetsterzwaag, ontworpen en aangelegd door Lucas Pieters Roodbaard in 1825 en 1837.

De Overtuin van Lyndenstein in Beetsterzwaag, ontworpen en aangelegd door Lucas Pieters Roodbaard in 1825 en 1837. Foto: Jilmer Postma

Sinds in 1795 het eerste slingerbosje in Engelse stijl in Fryslân werd aangelegd, bij Friesmastate in Idaerd, zou de nieuwe rage van romantische tuinontwerpen snel om zich heen grijpen onder adellijken, patriciërs, grietmannen en gemeentelijke overheden.

Nieuws

menu