De locatiekeuze voor een asielzoekerscentrum in Leeuwarden levert tot nu toe vooral vragen op in plaats van antwoorden | Analyse

Toen de gemeenteraad van Leeuwarden tijdens de eerste raadsvergadering van 2021 instemde met een haalbaarheidsonderzoek voor een opvanglocatie voor asielzoekers in de stad, leek er geen vuiltje aan de lucht. Het WTC was nog een beurshal, het gas kwam deels nog uit Rusland en in Ter Apel konden vluchtelingen bij aankomst in Nederland nog terecht voor eten, drinken, sanitaire voorzieningen en een bed.

Opzet van het asielzoekerscentrum langs de Kampweg, een zijstraat van de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden.

Opzet van het asielzoekerscentrum langs de Kampweg, een zijstraat van de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden. Ontwerp: VNL Architecten/ Zwanenburg Projecten

Nu, een kleine twee jaar later, ziet de wereld er anders uit. Heliconstate is ingericht als noodopvang voor gezinnen, het WTC ruimt de resten op van wat een tijdelijke noodopvang had moeten zijn en intussen wonen er honderden Oekraïners in voormalig zorgcentrum Nieuw Mellens in Leeuwarden en hostel Oer ’t Hout in Grou. De druk op het COA, gemeenten en het rijk om mensen die hun land hebben ontvlucht op te vangen, is groot.

Nieuws

menu