Hoe kunnen we onze samenleving zo versterken dat we minder afhankelijk worden van de georganiseerde zorg? Daarover gaat het bij platform De Uitkijkers in Leeuwarden

Hoe kunnen we onze samenleving zodanig inrichten dat we minder afhankelijk worden van de georganiseerde zorg? Het antwoord zou wel eens kunnen liggen in het versterken van de publieke voorzieningen. Donderdag houdt platform De Uitkijkers in de Kanselarij in Leeuwarden een inspiratiesessie daarover.

Onderzoeksjournalist Coen van de Ven.

Onderzoeksjournalist Coen van de Ven. Foto: Phil Nijhuis

Nadat in maart al een bijeenkomst met als werktitel ‘Afval is een ontwerpfout’ werd gehouden, gaat de sessie nu over de toekomst van de zorg in Friese dorpen en steden. ,,Een belangrijk thema”, vindt programmaleider Janneke Stelpstra.