De spellingscontrole is nog best ingewikkeld, maar de vertaalmachine maakt indruk: het nieuwe Friese taalhulpplatform Frysker is online

Frysker.nl, het nieuwe online platform voor Friese taalhulp, is sinds kort te gebruiken. ,,It is better en gebrûksfreonliker as Taalweb” zegt Hindrik Sijens van de Fryske Akademy. Maar is het niet té goed?

Screenshot van de nieuwe website frysker.nl.

Screenshot van de nieuwe website frysker.nl. Afbeelding: FD

De online steun en toeverlaat voor iedereen die wel eens Fries schrijft, heeft zijn langste tijd gehad. Taalweb: snel en best handig, maar een beetje gedateerd. ,,It statyske derfan begûn ús dwers te sitten”, vertelt lexicograaf Hindrik Sijens. ,,Der koene gjin nije wurden ynfierd wurde, gjin flaters ferbettere.”

Nieuws

menu