De vlam slaat in de pan op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

Veel telefoontjes, steunbetuigingen van leerlingen, maar tegelijk ook gewoon een lesdag. Het rommelt bij het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp de dag nadat aardrijkskundedocent Bert Mul door de directie op non-actief is gezet.

Het Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp.

Het Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. Foto: Marcel van Kammen

Mul liet zich afgelopen weekeinde op Omrop Fryslân kritisch uit over de ,,angstcultuur” binnen de school. Suzan Polet, oprichter van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO), de koepel van het Tjalling Koopmans, liet weten het als één grote mediahetze te zien. Dagblad Trouw publiceerde zaterdag een kritisch stuk over de smalle bestuurscultuur bij de scholenkoepel.

Voor Albert van Dijk, die geschiedenis geeft in de onderbouw en voorzitter is van de medezeggenschapsraad in Hurdegaryp, was het dinsdag ,,gewoon een werkdag”. Natuurlijk zag hij de steunbetuigingen van de bovenbouwleerlingen wel. Op een paar plekken hingen posters met de slogan #BeLikeBert en sommige leerlingen hadden #BLB op hun onderarm geschreven om hun leraar een hart onder de riem te steken.

Wisselende gezichten

Van Dijk begrijpt de leerlingen, maar ook de docenten die ervan balen dat de problemen via de media verspreid zijn. Tegelijk ziet ook hij dat er iets veranderen moet. ,,Het vertrek van twintig van de 43 docenten op school, met name in de bovenbouw, heeft tot veel wisselende gezichten geleid.”

Verder noemt hij de kloof tussen het bestuur en de werkvloer in Hurdegaryp als probleem. ,,Sommige collega’s hebben het gevoel dat ze niet voldoende gehoord worden bij vragen en problemen. En als je een vraag stelt, ervaren docenten dat ze niet gehoord worden. Een zichtbaar bestuur had dit wellicht kunnen voorkomen.”

Vlam

Bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) spreken ze liever van ,,de vlam in de pan”. Volgens rayonbestuurder Marja de Bree komt het verhaal van Mul niet zomaar uit de lucht vallen. ,,Er zijn bij het Tjalling Koopmans College langdurige problemen, dat geldt voor alle acht de scholen van de SVPO in Nederland.” Volgens De Bree worden de meeste problemen veroorzaakt door het bestuur dat niet openstaat voor ideeën van onderop en dat compleet zijn eigen gang gaat.

,,Zo heeft dit bestuur bijvoorbeeld geen cao afgesloten, omdat de school niet is aangesloten bij de werkgeversorganisatie”, zegt De Bree. Ze ziet dat de idealen van de school op papier soms botsen met de realiteit. ,,De werkplek met kleine klassen van maximaal zestien leerlingen klinkt voor veel docenten aantrekkelijk, maar wij krijgen signalen dat docenten zich niet veilig voelen.” De docenten die lid zijn van de AOb zijn uitgenodigd voor een speciale ledenvergadering over de SVPO-scholen. Mul krijgt via de AOb hulp van een advocaat.

Kleine klassen

Ook Van Dijk ziet een spanningsveld. ,,Het bestuur verdedigt de visie heel erg, maar soms botst het met de praktijk.” Toen de scholen na de coronasluiting weer open konden, miste hij bijvoorbeeld de kennis en kunde van een zorgcoördinator in de school. ,,Aan de andere kant besparen we door deze mensen juist niet aan te nemen waardoor we met zulke kleine klassen kunnen werken. Voor beiden valt wel wat te zeggen.”

Dat zoveel collega’s dit jaar opstapten bij het Tjalling Koopmans College, doet Van Dijk pijn. Hij heeft ook zorgen over de continuïteit voor leerlingen in de bovenbouw. ,,Er zijn veel gesprekken gaande, maar een natuur- of wiskundedocent vind je niet zomaar.”