De weg naar circulair plastic begint in Heerenveen

,,We moeten een frisdrankflesje niet meer als afval zien, maar als een grondstof die we kunnen gebruiken om een nieuwe verpakking van te maken. We moeten van elke plastic verpakking een nieuwe verpakking maken”, zegt kwartiermaker Martine Brandsma en beoogd directeur van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP), dat in Heerenveen komt.

Gedeputeerde Sander de Rouwe en staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekenen het plan voor het testcentrum. Foto: Phil Nijhuis

Gedeputeerde Sander de Rouwe en staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekenen het plan voor het testcentrum. Foto: Phil Nijhuis

In het centrum moeten technieken worden ontwikkeld die ervoor zorgen dat plastic uit huisafval kan worden hergebruikt.

Brandsma was vrijdag in Den Haag aanwezig op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar staatssecretaris Stientje van Veldhoven haar handtekening onder het plan voor het centrum zette. Ook gedeputeerde Sander de Rouwe was daarbij.

In december berichtte deze krant al dat het testcentrum naar het Ecopark De Wierde in Heerenveen, vlakbij de nieuwe kunststofsorteerinstallatie van Omrin die afgelopen zomer in gebruik is genomen. Vrijdag werden meer details bekendgemaakt.

Ambitieus

,,Ons uiteindelijke doel is dat al het plastic afval voor honderd procent hergebruikt wordt”, legt Brandsma uit. ,,Om daarvoor te zorgen, wordt een testlijn opgezet die voor nieuwe technieken voor het sorteren, scheiden en wassen van plastic moet zorgen. Honderd procent is ambitieus, maar dat moet je ook wel zijn om de transitie naar het circulaire te maken. Het centrum kan daaraan een enorme bijdrage leveren.”

Onderwijs

Het NTCP staat open voor bedrijven uit het hele land als een toegankelijke faciliteit waar kennis over de nieuwe technieken gedeeld kan worden. ,,We gaan dat doen met een ontwikkel- en innovatieprogramma”, voegt de kwartiermaker toe. ,,Wij werken ook samen met het onderwijs- en kennisinstellingen zoals NHL Stenden. Docenten en studenten dragen bij aan de kennisontwikkeling en de opgedane kennis kan naar het onderwijs worden vertaald. Wij verwachten dat het centrum werkgelegenheid gaat opleveren, het is de bedoeling om hoogopgeleide technische mensen te trekken.” In het centrum zal ook een Experience Center komen dat over circulaire economie en plastic gaat waar onder anderen kinderen van basisscholen alles kunnen leren over recyclen.

Ons uiteindelijke doel is dat al het plastic afval voor honderd procent hergebruikt wordt

Met de komst van het centrum is drie miljoen euro gemoeid. Een miljoen euro daarvan komt van het ministerie, de provincie Fryslân draagt een half miljoen bij en het restant komt van Stichting Afvalfonds en Afvalfonds Verpakkingen. Het NTCP kan hiermee drie jaar vooruit. ,,Hopelijk kunnen we na die drie jaar zelfstandig draaien”, zegt Brandsma. ,,Het NTCP zal dit jaar nog opengaan, maar een exacte datum is er nog niet.”

Brandsma heeft nog geen doelstelling voor de komende jaren opgesteld. ,,In het gunstigste geval hebben we die honderd procent binnen tien jaar al gehaald.”

Nieuws

menu