Nog veel klachten over lawaai van F-35, defensie en omwonenden zoeken naar een nieuwe balans

Het aantal klachten over de vliegbasis is weliswaar verminderd ten opzichte van vorig jaar, maar het is nog altijd drie keer zo hoog als toen er met F-16’s werd gevlogen. ,,We moeten een nieuwe balans vinden”, aldus Geert Verf.

De F-35 de JSF tijdens de Air Demo boven de vliegbasis tijdens de Luchtmachtdagen op Vliegbasis Leeuwarden.

De F-35 de JSF tijdens de Air Demo boven de vliegbasis tijdens de Luchtmachtdagen op Vliegbasis Leeuwarden. Foto: ANP

Het COMV (Commissie Overleg & Voorlichting Millieu) vergaderde afgelopen week voor de zestigste keer en deelde daar de stand van zaken van het overleg tussen Defensie en omwonenden. Volgens COMV-lid Verf zijn er tot september duizend klachten binnengekomen, maar is het de verwachting dat dit aantal dit jaar nog met drie- à vierhonderd toeneemt. Ter vergelijking: voor de F-35 werd er drie- tot vierhonderd keer per jaar geklaagd. Vorig jaar was een uitschieter met 2000 klachten. Toen waren er ook extra oefeningen.

Bassen

Nieuws

menu