Commentaar: Defensie heeft werk te doen in Fryslân bij de radar in Wier en de F-35 op Vliegbasis Leeuwarden

Een afweging tussen de wens van de volksvertegenwoordiging, de nationale veiligheid en een zorgvuldige inpassing in de omgeving. Defensie moet dit toepassen bij de radar in Wier en de F-35 op Vliegbasis Leeuwarden.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

Een deel van de Friezen ervaart op het moment grote overlast van materieel van Defensie. De nieuwe radar in Wier mag ’s nachts al niet meer draaien vanwege te veel lawaai. Overdag overschrijdt het geluid de normen dan wel niet, maar hebben omwonenden toch stevige hinder. De nieuwe straaljager F-35 op Vliegbasis Leeuwarden zorgt daarnaast in grote delen van de provincie voor overlast.

In Wier lijkt Defensie er best wat aan te doen om de inwoners mee te nemen in onderzoeken naar gezondheid, geluid en verstoring van elektronica door de militaire radar, die gebruikt wordt om een groot deel van het luchtruim te bewaken. Er waren al inloopavonden en de problemen met televisie en wifi zijn inmiddels verholpen. Toch blijft het knagen in Wier: pas na aanhoudende klachten uit het dorp werd er ingezet op onderzoek en verbeteringen.

De vraag zal voorlopig blijven waarom Defensie de overlast door de nieuwe radar niet heeft kunnen voorzien. Maar bovenal: gaat er nu een echte oplossing komen? Een belangrijk onderdeel van het herstelproces is dat burgers zich gehoord voelen en dat er stappen worden gezet. Dat gaat de laatste tijd vaak mis bij de overheid; zie de kinderopvangtoeslag en versterking in Groningen.

De gemeente Waadhoeke doet haar best en is inmiddels aangehaakt bij een werkgroep met dorpelingen in Wier. En heeft de GGD advies gevraagd. Ook wil het lokale bestuur aandacht voor de relatie tussen Defensie en bewoners.

Rond de overlast van de F-35 heeft Defensie een halsstarrige(r) opstelling. Een kolonel liet zich ontvallen dat ,,zaken in de media geduid worden die niet helemaal correct zijn”, verwijzend naar de vele klachten over geluidshinder. Er is echter wel voldoende onderzocht en ervaren dat het lawaai groter is dan bij de F-16.

Friezen kunnen nu een zienswijze indienen op de ontwerp-natuurvergunning voor de vliegbasis. Enkel een juridische reactie daarop is niet voldoende. Bijeenkomsten en zichtbare inspanningen voor minder geluidshinder zijn noodzaak. Er moet worden voorkomen dat de omgeving uit wantrouwen of nood zelf onderzoek gaat doen. Rond luchthaven Lelystad en bij Tata Steel heeft de overheid dat wel in de hand gewerkt, en deels gebeurt dat eigenlijk al rond de vliegbasis.

Zowel met de radar als de F-35 moet Defensie de mooie woorden waarmaken die het inmiddels gebruikt bij het beoogde, maar inmiddels on hold gezette, tweede nieuwe radarstation, in het Gelderse Herwijnen. De wijze van plaatsing moet een afweging worden tussen de wens van de volksvertegenwoordiging, de nationale veiligheid en een zorgvuldige inpassing in de omgeving.

Reageren? Stuur een mail naar hoofdredactie@frieschdagblad.nl