Defensieman: Laagvliegen over oostelijk Fryslân is goedkoper dan in het buitenland

Het is goedkoper om laagvliegen met jachtvliegtuigen te oefenen in Nederland, dan in het buitenland. Dat is waarschijnlijk een van de beweegredenen achter het voorstel om de laagvliegroute over oostelijk Fryslân te heropenen, zei Jelle Zijlstra namens het ministerie van Defensie gisterochtend tegen leden van Provinciale Staten. Een verdere uitleg kon hij niet geven: Zijlstra zei er inhoudelijk niet over te gaan.

De eerste F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter, landt op de vliegbasis Leeuwarden.

De eerste F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter, landt op de vliegbasis Leeuwarden. Foto: ANP

Het werd een wat frustrerende ochtend voor veel Statenleden, die door rijksambtenaren werden bijgepraat over de plannen voor de landelijke luchtruimherziening. Iedereen zat te wachten op een toelichting op het voornemen de militaire laagvliegroute van Anjum naar Meppel te heropenen, zoals deze krant dinsdag berichtte. Toen Zijlstra daaraan toe was, bleek dat hij er inhoudelijk niet veel van wist. Hij zei dat het om een besluit ging dat niet viel binnen het project luchtruimherziening.

Lees ook: F-35 mag straks laagvliegen over oostelijk Fryslân

Wel dacht Zijlstra, die jarenlang militair luchtverkeersleider was, de belangrijkste overweging te kennen. Uit zijn tijd als luchtverkeersleider weet hij nog dat het laagvliegen vaak werd geoefend in Canada, vanaf de militaire basis Goose Bay. Hij zei dat het veel goedkoper is om in Nederland te oefenen: dan is het niet nodig om bemanning en materieel naar Canada over te vliegen. ,,Dat soort overwegingen zal er ongetwijfeld aan vast zitten.”

Laagvliegroute

De laagvliegroute – waar gevechtsvliegtuigen op 75 meter hoogte mogen vliegen – is in 2002 buiten gebruik gesteld. Toenmalig staatssecretaris Cees van der Knaap deed dat destijds vanwege de vele klachten over geluidoverlast. Ook vond hij het laagvliegen te gevaarlijk vanwege de nabijheid van vliegveld Drachten.

Het werd een frustrerende ochtend voor veel Statenleden

Nu wil Defensie de route dus weer heropenen. Statenleden lieten gisteren blijken dat er nogal wat onvrede is over dit voornemen, en ook over de procedurele gang van zaken. De FNP lanceerde gisteren al een petitie tegen de heropening. Sijbe Knol (FNP) noemde het ,,de omgekeerde wereld” dat het ministerie eerst een vergunning probeert te krijgen, en pas daarná in gesprek wil met omwonenden. Hij kreeg bijval van Matthijs de Vries (ChristenUnie): ,,Als je écht het gesprek wilt aangaan, ga je pas daarna een vergunning aanvragen.”

Boven zee

Op vragen van Durk Dijkstra (FvD) zei Zijlstra nog dat het sowieso geen mogelijkheid is om laagvliegen alleen boven zee te oefenen. Piloten moeten namelijk ook kunnen navigeren op basis van terreinkenmerken, wat niet kan worden geoefend boven zee.

Ook gemeenten uit de regio laten inmiddels hun onvrede horen over het plan. Zo noemt wethouder Rob Jonkman van Opsterland het ,,onbegrijpelijk”, vanwege de consequenties voor mens, dier en milieu.

Het ministerie van Defensie heeft het voornemen nog steeds niet toegelicht, ondanks herhaaldelijke verzoeken van deze krant.

Bekijk de laagvliegroute hieronder.

Nieuws

menu