Het Noorden wil een Lelylijn en 220.000 extra woningen bouwen. Maar zijn die Bouwstenen voor het Deltaplan wel realistisch? Het kabinet laat het onderzoeken.

Een groep deskundigen van verschillende kennisinstellingen en woningbouwcorporaties gaat de haalbaarheid onderzoeken van de zogeheten bouwstenen voor het Deltaplan dat de noordelijke provincies bij het rijk hebben ingediend.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66).

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66). Foto: ANP

Twee van die bouwstenen zijn de aanleg van een Lelylijn van de Randstad naar het Noorden en het plan om in het Noorden 220.000 extra woningen te bouwen tot 2040.

De staatssecretarissen Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Mona Keizer van Economische Zaken en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken spreken in een brief aan de Tweede Kamer van ‘een ambitieus plan’.

Het kabinet vindt het ‘belangrijk om te kijken naar haalbaarheid en maakbaarheid van deze ambities’. Zo vraagt de regering zich af of de spooraanleg echt zo veel extra vraag naar woningen zal losmaken in het Noorden.

Aanleg Lelylijn

Een expertpanel moet nu gaan onderzoeken wat de effecten zijn van verschillende ingrepen in de infrastructuur, waaronder de aanleg van de Lelylijn. Het kabinet wil weten wat die ingrepen zouden betekenen voor de woon- en werkvraag in het Noorden, het welvaartsniveau, de mogelijkheden voor economische groei, leefbaarheid. Er moet een brede afweging komen van maatschappelijke kosten en baten.

De onderzoeksgroep moet snel aan de bak, want het kabinet wil de resultaten graag meenemen bij het opstellen van het meerjarenplan voor infrastructuur (het BO MIRT) in dit najaar.

Woensdagavond spreken Provinciale Staten over de Bouwstenen voor het Deltaplan Noord-Nederland.