Demissionair minister Blok legt zelf de gaswinning uit in Ternaard: de wet, de wet, de wet

Demissionair minister Stef Blok kwam in Ternaard vertellen dat hij de gaswinning onder de Waddenzee niet kan tegenhouden. ,,Wy seinen: doch it net, doch it net, doch it net! En de minister sei: De wet, de wet, de wet!”

Demissionair minister Stef Blok in dorpshuis Tunawerth in Ternaard.

Demissionair minister Stef Blok in dorpshuis Tunawerth in Ternaard. Foto: Marcel van Kammen

„It is goed dat er him sa kwetsber opstelt”, zegt Rudolf de Vreeze van dorpsbelang Wierum na afloop van het gesprek met demissionair minister Stef Blok. „Hy wie hjoed earst nei Loppersum, en doe hjirre. Dat hy sil wol gjin blommen krigen ha, tink.”

Blok, demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), was maandag op bezoek in Ternaard om te praten met inwoners en bestuurders over de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee. Het initiatief blijkt overigens niet afkomstig van het ministerie, maar van burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân. „Doe’t ik hearde dat Blok op besite soe nei Harns en nei Skier, haw ik him belle en sein dat it goed wêze soe at er ek yn Ternaard syn gesicht sjen litte soe.”

En zo ging Blok maandagmiddag om tafel met Kramer, commissaris Arno Brok en gedeputeerde Sietske Poepjes. „Wy seinen: doch it net, doch it net, doch it net! En de minister sei: de wet, de wet, de wet!”, zo vat Kramer het gesprek samen. „Wy wolle it alderleafst gjin gaswinning. De minister fielt him bûn by de wet.”

Daarna volgde een gesprek tussen Blok en inwoners van Ternaard en Wierum. „Dat gaswinning noch wol bliuwt, dat witte wy, mar wêrom no hjirre?”, vraagt Rudolf de Vreeze zich af. Vorige week werd op een congres van de internationale organisatie voor natuurbehoud IUCN in Marseille nog een motie aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen geen nieuwe gaswinning toe te staan onder de Waddenzee. „Ynternasjonale organisaasjes meitsje har drokker oer it Waad as ús eigen regear. Dat is wol bysûnder. Blok hat it oer de wet en de fergunning. En dat is it.”

Televisieploegen

En dat is dan ook het verhaal dat minister Blok nog driemaal achter elkaar afdraait voor de in het dorpshuis samendrommende tv-ploegen. „Ik heb vandaag de zorgen van mensen gehoord en vind het van groot belang dat ik hier zelf kan uitleggen wat nog wel mogelijk is binnen de wetgeving en wat niet.”

Veel is dat niet, zegt Blok. „Daar wil ik eerlijk in zijn.” Alle veiligheidsrisico’s rond de gaswinning zijn volgens de minister in kaart gebracht en de conclusie is dat er geen gevaren zijn. „We hebben ook afgesproken dat de hand aan de kraan wordt gehouden. Dan heb ik als minister geen mogelijkheid om géén vergunning te verlenen.”

Kramer vindt dat de demissionair minister het besluit over de gaswinning moet uitstellen totdat het nieuwe kabinet is geformeerd. „It soe bêst wêze kinne dat er no in fergunning jout, en dat it nije kabinet beslút om op te hâlden mei de gaswinning. Dat beslút oer Ternaard kin noch wol in healjier wachtsje.”

Maar veel invloed heeft de burgemeester niet. „At der noch wat barre moat, dan moat dat fan de Twadde Keamer komme”, zegt Kramer, die uitkijkt naar het Kamerdebat over de gaswinning komende woensdag. „De fraksjes binne it, útsein de VVD, wol mei ús iens. Oan sympaty ûntbrekt it net, mar dat moat no omset wurde yn dieden.”