'Democratie is een groot goed, maar we moeten er wel in blijven investeren.' Stichting Tienskip wil met projectdagen de kloof tussen jongeren en de lokale politiek verkleinen

Als jongeren achttien jaar worden mogen ze stemmen, maar lang niet iedereen maakt van die mogelijkheid gebruik. Om de politieke betrokkenheid te vergroten, houdt Tienskip jaarlijks meerdere projectdagen voor middelbare scholieren. Op de bijeenkomst in Leeuwarden komen maandag zo’n 250 deelnemers af.

Jongeren in de raadszaal van de gemeente Leeuwarden tijdens een projectdag van Tienskip.

Jongeren in de raadszaal van de gemeente Leeuwarden tijdens een projectdag van Tienskip. Foto: Tienskip

Op vier locaties in de stad zijn brainstormsessies. Daarin bespreken de jongeren - ditmaal havo 4-scholieren van CSG Comenius Mariënburg - onder begeleiding van een gemeenteraadslid, ambtenaar of andere expert de probleemstellingen die ze zelf hebben aangeleverd. De oplossingen worden aan het einde van de dag in muziekpodium Neushoorn gepresenteerd en tijdens een jaarlijkse terugkoppeling aan gemeenteraad en Provinciale Staten overhandigd.

Nieuws

menu