Denksportverenigingen vrezen gevolgen btw-plicht

Nederlandse denksportorganisaties zoals bridgeverenigingen en schaakclubs moeten vanaf 2022 definitief btw gaan betalen. Friese clubs vrezen dat de contributie omhoog zal moeten.

Denksportverenigingen maken zich zorgen. ,,Ik hoor het in Keulen donderen.”

Denksportverenigingen maken zich zorgen. ,,Ik hoor het in Keulen donderen.” Foto: Henk Jan Dijks

Voorheen gold de btw-plicht niet voor denksportorganisaties, omdat de overheid ze aanmerkte als sportverenigingen en er daarom een btw-vrijstelling gold. Het Europees Hof van Justitie stelde op 26 oktober 2017 echter dat bij bridge een ‘te verwaarlozen lichamelijke component’ komt kijken.

Het ministerie van Financiën onderzocht op verzoek van de Tweede Kamer of deze sporten niet onder cultureel erfgoed kunnen vallen en zo vrijgesteld kunnen worden voor btw. Dat blijkt onmogelijk, stelt staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief in een brief aan de Kamer.

De NOS becijferde gisteren dat denksportverenigingen er in totaal jaarlijks een miljoen euro extra aan kwijt kunnen zijn, wat leden vijf tot tien euro per jaar zou kunnen kosten.

Slecht moment

Volgens voorzitter Jaap Botma van Bridge Club Dokkum is de btw-plicht geen ramp, maar komt het wel op een heel slecht moment. ,,We weten niet hoe het in 2022 met corona staat, maar dat zorgt nu wel voor extra kosten.” Wat het gaat betekenen voor zijn club met 115 leden, hangt ervan af of behalve de af te dragen btw over de ontvangsten voortaan ook de btw over uitgaven kan worden teruggevraagd.

Het zal meer werk betekenen voor de penningmeester, al denkt Botma dat dat in de praktijk wel wat meevalt. ,,We hebben van de bridgebond een boekhoudprogrammaatje. Dat is dus wel technisch op te lossen. Je hebt het liever niet, maar een ramp is wel een te groot woord.”

Zal hard aankomen

Harm Jan Dijkstra, secretaris van de Friese Schaakbond, was nog niet van de btw-maatregel op de hoogte. ,,Ik hoor het in Keulen donderen. Het zal voor mijn eigen schaakclub in Bolsward hard aankomen. We zijn de komende tijd al meer zaalhuur kwijt omdat we wegens corona naar een grotere zaal moeten.”

De contributie voor zijn club ligt met 130 euro relatief hoog. ,,Bij andere clubs kan dat rond de tachtig euro liggen, afhankelijk van het aantal leden en de accommodatie. Maar op een verhoging zit niemand te wachten.” Ook bij de Dambond Fries Spel (rond de tweehonderd leden) was men nog niet op de hoogte van de btw-plicht. ,,Ik kan nog niet zeggen wat dat voor ons betekent”, meldt secretaris Fedde Wiersma.

Naar schatting zijn ongeveer 150.000 mensen lid van een denksportvereniging.

Vijlbrief meldt nog wel dat clubs aanspraak kunnen maken op de algemene btw-vrijstelling, als hun omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft.

Nieuws

menu