Dit artikel is vandaag gratis

De provincie Fryslân koopt een derde deel van veenpolder Hegewarren

Polder de Hegewarren Foto: Jilmer Postma

Ongeveer een derde van de veenpolder Hegewarren bij De Veenhoop is aangekocht door de provincie. Eerder was al veertig hectare landbouwgrond en een camping van ruim vier hectare gekocht en onlangs kwam daar nog negentig hectare bij.

De uitgekochte boeren zetten hun bedrijf elders voort. Het is de bedoeling dat de polder in de toekomst meer CO2 vasthoudt in de bodem door een hoger waterpeil en extensiever landgebruik. Daar zal in de aangekochte terreinen al zo veel mogelijk een begin mee worden gemaakt.

Naar verwachting bespreken Provinciale Staten of een nieuwe vaarweg naar Drachten door de polder heen moet komen te liggen.

Nieuws

menu