Dit artikel is vandaag gratis

Dertig statushouders trekken tijdelijk in groepsaccommodatie De Welstand in Pingjum, om alvast in te burgeren en azc's te ontlasten

Groepsaccommodatie De Welstand in Pingjum. Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân

Groepsaccommodatie De Welstand in Pingjum gaat nog dit jaar dertig mensen huisvesten die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog geen woning. Deze mensen wonen nu nog in asielzoekerscentra.

Het gaat om gezinnen die tijdelijk in Pingjum verblijven, maar wachten op een woning in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op de tijdelijke plek begint al wel de inburgering en kunnen kinderen alvast naar school.

„Hiel moai dat wy dizze gesinnen no alfêst wolkom hjitte meie yn Súdwest-Fryslân”, zegt Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân. ,,De druk op asylsikerssintra en it oanmeldsintrum yn Ter Apel is enoarm. De need is heech. Wy fine it wichtich om romte te bieden oan minsken dy ‘t flechte binne út harren lân fan komôf om ‘t it dêr net feilich is. Ik bin de eigeners fan De Welstand en de ynwenners fan Penjum tige tankber.”

Brief

De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van de opvang. Dit geldt ook voor de organisatie van levensbehoeften als zorg, onderwijs en medische hulp. Inwoners van Pingjum ontvangen een brief waarin ze worden geïnformeerd over deze tijdelijke opvanglocatie.

Nieuws

menu